Basisschool Oost in het zuiden van Nederland

Basisschool Algemene School

Basisschool Oost biedt een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder sportgerelateerde activiteiten zoals voetbal. Bovendien houdt de school aan het eind van het schooljaar een uitzonderlijke voorstelling met musicals. Het belangrijkste is dat de kinderen de kans krijgen om zich te ontwikkelen, nieuwe vaardigheden te leren en plezier te hebben in een veilige en vriendelijke omgeving.

Achtergrondinformatie school Oost

De school moet verschillende activiteiten aanbieden. Als dat het geval is, kan het kind meerdere dingen uitproberen. Het helpt de kinderen om te zien welke activiteit hen het meest interesseert. Een van de redenen waarom de school anders is dan andere, is dat zij zich richt op de aard van elk kind en op milieu-educatie, en dat doet zij op een unieke manier.  

De kinderen uit verschillende groepen (1 tot 8) kunnen zich volledig ontplooien omdat de aandacht uitgaat naar alles wat belangrijk is, van het reguliere lesprogramma tot de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De school is ruim opgezet, en heeft genoeg ruimte voor 400 leerlingen. Enkele van de dingen die de school biedt zijn:

  • Gebouwen met veel ruimte die uitstekend worden onderhouden
  • Verbluffende schoolpleinen vol groen waar elk kind zich kan amuseren
  • Prettige klaslokalen
  • Expliciete vakantieschema’s en vaste tijden voor de lessen
  • Het team van toegewijde leraren is erop gebrand om onderwijs te geven volgens de hoogste normen
Algemene School Oost kinderen

Elk kind is welkom op Basisschool Oost omdat de school alle kinderen respectvol, vriendelijk en positief behandelt. De warme en gastvrije houding en sfeer helpen kinderen hun sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Bovendien helpt zo’n omgeving hen meer open te staan voor de wereld en de mogelijkheden.


Wat zijn de waarden en doelen van de school?

Het belangrijkste doel van de school is de kinderen de best mogelijke kansen te bieden, zodat zij zich volledig kunnen ontplooien. De ontwikkeling van de kinderen is gebaseerd op de talenten die zij bezitten. Kinderen worden met een dergelijke benadering aangemoedigd om te groeien en zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve mensen te worden.

Bovendien geeft de school alles wat in haar vermogen ligt om het beste uit de kinderen te halen. Als gevolg daarvan zullen ze klaar zijn voor alles wat de toekomst kan brengen wanneer ze de school afmaken.

Wat ook van vitaal belang is voor de school, is de positieve sfeer, want in zo’n omgeving kunnen de kinderen zich ontwikkelen en uitstekende resultaten behalen bij alles wat ze doen.

Goede sfeer in School Oost

Bovendien is de samenwerking in de school gebaseerd op vertrouwen en respect, en als gevolg daarvan is iedereen tevreden – kinderen, ouders en leraren.

Beginselen en benaderingen die aan het werk van de school ten grondslag liggen

Het hele schoolwerk is gebaseerd op de benadering die zich richt op positieve psychologie. De methode is ontwikkeld door Dr. R. van Zundert. De aandacht gaat uit naar leren, welbevinden en mentale weerbaarheid als essentiële onderdelen van het onderwijs.

Curriculum en principes van de Algemene School Oost

Door deze innovatieve aanpak te volgen, kunnen de kinderen opbloeien, zich ontwikkelen en een gezond leven leiden vol geluk en vreugde. Natuurlijk leren kinderen al spelenderwijs als ze heel jong zijn (2-6 jaar), dus de juiste ruimte voor emotionele en sociale ontwikkeling speelt een cruciale rol.

Dit gezegd zijnde, kan het gebruik van spelletjes en coaching de functievaardigheden van de kinderen aanzienlijk verbeteren. Bovendien, hoe actiever de kinderen zijn en hoe meer zij zich kennis, ideeën en ervaringen eigen maken, hoe beter zij voorbereid zijn op de toekomst en alles wat die kan brengen.

De wereld is sterk veranderd, en verandert nog dagelijks. Nieuwe technologieën, nieuwe systemen en zelfs nieuwe loopbanen bestonden tien of twee jaar geleden nog niet. De kinderen moeten de mentaliteit verwerven die hen in staat zal stellen het leven en de toekomst te creëren die zij willen. Zij hebben ook de vaardigheden nodig. Bovendien moeten zij het vermogen bezitten om zich aan te passen aan nieuwe trends en veranderingen die de wereld in de toekomst zal meemaken. Er blijven zich verschuivingen voordoen en zij moeten weten hoe zij die op de best mogelijke manier kunnen aanvaarden en zich eraan kunnen aanpassen.

Wat ze ook besluiten te doen als ze volwassen zijn – streven naar een olympische atleet of een 9-tot-5 baan en ontspannen door na het werk hun opvoeding moet hen helpen daadwerkelijk te kiezen en niet gebonden te zijn door het gebrek aan vaardigheden.

Kleuter observatiesysteem in Algemene School Oost

De school zorgt ervoor dat de kinderen alle vaardigheden en de mentaliteit hebben om zelfstandig beslissingen te nemen. Het doel is dat de kinderen de beslissingen in het leven nemen op basis van hun wensen en dromen, niet op basis van een gebrek aan vaardigheden of een slechte mentaliteit.


Kenmerken van onderwijsprogramma’s op School Oost

De lessen op de school zijn zo opgezet dat ze zo plezierig mogelijk zijn. De school verzorgt regelmatig buitenlessen die verschillende activiteiten en lessen omvatten. Hierdoor leren de kinderen zich creatief uit te drukken. Ze leren over technologie, en ze leren zelfs koken met de groenten die ze zelf hebben verbouwd in de prachtige tuin van de school.

Alles in de school is erop afgestemd dat alle kinderen hun hoogste potentieel kunnen ontplooien volgens het ritme dat het beste bij hen past. Bovendien wordt de nodige aandacht en hulp geboden voor elk probleem dat het kind kan ondervinden, waaronder dyscalculie of dyslexie (Remedial teaching en KOEN).

De school beschikt over een rijke bibliotheek. Daarnaast is er een leesconsulent die de kinderen helpt hun leesgedrag te verbeteren. Leerlingen uit de hogere groepen geven bijles aan de jongere leerlingen. Naast alle fantastische programma’s die de school aanbiedt, is er ook een logopediste. De kinderen kunnen rekenen op hulp bij elke stap in het leer- en ontwikkelingsproces, zodat dit soepel en plezierig kan verlopen. De school bevordert een gezonde levensstijl en moedigt de ouders aan door hen richtlijnen te geven over de drankjes en voedingsmiddelen die het beste zijn voor de kinderen.

We zijn voor de uitgebreide ontwikkeling van onze kinderen, dus we proberen het maximale aantal onderwerpen te behandelen. In onze aanvullende colleges worden bijvoorbeeld verschillende internettrends besproken, waaronder online gokken en de gevolgen daarvan voor minderjarigen. Kinderen zijn op de hoogte van het bestaan van gokactiviteiten zoals keno spelen en dat deze uitsluitend voor volwassenen bedoeld zijn.

Kinderopvang Programma

De Kinderopvang

Het contact tussen de voorschool, de kinderopvang, de kleuterschool en de lagere school is nauw en intensief. Er is een buitengewone samenwerking tussen de school en Mamaloe – de kinderopvang. Deze is gebaseerd op de ABBO-visie die ernaar streeft om in alle scholen centra voor kinderopvang te ontwikkelen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Zoals verwacht volgt de kwaliteit van de opvang de hoogst mogelijke normen; het is professioneel en biedt de kinderen veiligheid, warmte en een gezellige sfeer.  Wanneer kinderen tijd doorbrengen in een veilige omgeving, kunnen zij de kennis beter opnemen en hun vaardigheden gemakkelijker en efficiënter ontwikkelen.

De school heeft verschillende andere partnerschappen die helpen bij het bijstaan van ouders die kinderen hebben met dyslexie, dyscalculie, spraak- of taalstoornissen. Alle partijen streven ernaar de ouders de instrumenten en kennis te verschaffen die zij het meest nodig hebben.

Mamaloe

Bovendien werken zij samen om oplossingen te vinden voor de ontwikkelingsproblemen die de kinderen ondervinden, zodat deze gemakkelijk overwonnen kunnen worden. Met dat in het achterhoofd is het duidelijk dat ouders en kinderen voortdurend worden gesteund door de school en haar partners.

Buitengewone Activiteiten en Vakantieplezier bij Basisschool Oost

Basisschool Oost, gelegen in Bergen op Zoom, is een school die valt onder de Stichting ABBO. Op de school worden diverse vakantieactiviteiten aangeboden, waaronder een sportdag. Daarnaast organiseert de school ook regelmatig leuke verrassingen voor de leerlingen, zoals een schoolsurprise. Voor meer informatie over de school en de vakanties kun je terecht op de Engelse pagina van de school. De school is gevestigd aan de Kardinaal de Jonglaan in Bergen op Zoom en biedt onderwijs aan kinderen van verschillende basisscholen in de regio. Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen genieten van de activiteiten in “De Verborgen Vallei”. Voor specifieke informatie over groep 5 en de leerkracht Karin Dekkers, kun je terecht op de Engelstalige pagina van de school, genaamd “Englishpage”.