Basisschool Algemene School Oost in Bergen op Zoom

Basisschool Algemene School Oost in Bergen op Zoom

Basisschool Oost biedt veel extracurriculaire activiteiten, zoals voetbal en andere sportactiviteiten aan. Aan het eind van het schooljaar, wordt om de vakantie in te luiden, een voorstelling gehouden met musicals zoals “De verborgen vallei” of een Mad science activiteit.

Achtergrondinformatie school Oost

Door de verscheidenheid aan activiteiten kan het kind van alles zo een beetje uitproberen om te zien waar de meeste interesse naar uitgaat. De school onderscheid zich van andere scholen door op een bijzondere manier aandacht te schenken aan natuur- en milieu educatie van kinderen.

Kinderen van groep 1 tot en met groep 8 kunnen zich op School Oost in Bergen op Zoom optimaal ontplooien. Er is uitgebreide aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, naast het reguliere curriculum.

De school heeft plek voor ongeveer 400 leerlingen uit veel verschillende wijken van de stad.

Het biedt:

  • Goed onderhouden, ruime gebouwen
  • Prachtig, groene schoolpleinen waar kinderen zich vol plezier kunnen vermaken
  • Een rijke klasinrichting in alle groepen
  • Vaste lestijden
  • Een duidelijk vakantierooster
  • Betrokken leerkrachten die hoge eisen stellen aan het onderwijs.
Algemene School Oost kinderen

Alle kinderen zijn welkom bij Algemene School Oost. Men streeft ernaar ten allen tijde met iedereen op een bewust positieve, respectvolle en vriendelijke wijze om te gaan.


Missie en Waarden van school Oost

Algemene School Oost in Bergen op Zoom streeft ernaar kinderen optimaal kansen te bieden zich te ontplooien uitgaande van hun eigen talenten. Het kind wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot een creatief, zelfstandig en verantwoordelijk mens.

Er wordt ernaar gestreefd uit elk kind het meest bijzondere naar boven te halen, waardoor ze, als ze klaar zijn met de basisschool, wereldwijs zijn en klaar voor uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt.

Goede sfeer in School Oost

Een “goede” sfeer is voor School Oost erg belangrijk. Zowel kinderen als leraren kunnen namelijk in een “goede” sfeer optimaal functioneren, waardoor elke individuele leerling op zijn of haar niveau de best mogelijke resultaten boekt.

Een harmonieuze samenwerking op basis van respect en vertrouwen ligt aan deze “goede” sfeer ten grondslag. Het is voelbaar in alle geledingen van Algemene School Oost en de regelmatige opmerkingen van ouders en derden daarover spreken voor zich:

“ Een hele gezellige en leuke topschool!”

Lonneke van Eekelen – Verboven

“Fijne school en lekker gestructureerd allemaal. Goed pedagogosch klimaat. Fijn werken dus”

Thea Niemandsverdriet

“Super leuke school met de goede leerkrachten”

Olga-Medina Sulejmanovic

Curriculum en principes van de Algemene School Oost

De school werkt volgens de innovatieve aanpak ten aanzien van leer en veerkracht van Dr. R. van Zundert. Vanuit deze aanpak die gebaseerd is op positieve psychologie, wordt zowel mentale veerkracht als welbevinden een belangrijke pijler van het onderwijsbeleid.

Curriculum en principes van de Algemene School Oost

Zowel het onderwijsteam als de leerlingen floreren op deze manier door de optimale leer en werkplek en de focus ligt op een goede aansluiting bij 21ste eeuwse vaardigheden.

Hierdoor krijgen de kinderen de bewezen vaardigheden die nodig zijn om zich gezond en gelukkig te kunnen handhaven in een steeds complexere en snel veranderende maatschappij.

Vanaf 2 tot 6 jaar leren de kinderen vooral spelenderwijs en ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Ruimte voor een goede sociale en emotione ontwikkeling is daarbij erg belangrijk.

Spellen en spelcoaching kunnen worden gebruikt om de executieve functievaardigheden van kinderen te verbeteren. Spelend leren gebeurt door middel van vreugdevolle, actief betrokken, betekenisvolle, herhalende en sociaal interactieve ervaringen. 

Door actief bezig te zijn met ideeën en kennis, en ook met de wereld in het algemeen, zien we dat kinderen beter voorbereid zijn om met de realiteit van morgen om te gaan – een realiteit die ze zelf hebben gemaakt. 

Zij ervaren ook druk – de wereld van vandaag is onzeker en verandert voortdurend – van verschuivende carrière- en politieke landschappen tot steeds meer digitale economieën en het sociale leven. Nieuwe technologieën betekenen dat we leven en werken op een manier die twintig jaar eerder nog niet bestond. Kinderen hebben vaardigheden en een mentaliteit nodig die hen in staat stellen in deze onzekerheid te stappen, kansen voor zichzelf en hun gemeenschap te creëren en hun hele leven lang te leren. 

Wat ze ook besluiten te doen als ze volwassen zijn – streven naar een olympische atleet of een 9-tot-5 baan en ontspannen door na het werk in een online casino te spelen – hun opvoeding moet hen helpen daadwerkelijk te kiezen en niet gebonden te zijn door het gebrek aan vaardigheden.

Kleuter observatiesysteem in Algemene School Oost

Door het goede peuter en kleuter observatiesysteem worden alle deelfacetten van elke individuele leerling optimaal gevolgd en vastgelegd, zodat duidelijk is wat het kind nog zou moeten ontwikkelen alvorens de doorstroming naar groep 3 plaatsvind. Vanaf 2 tot 12 jaar wordt gewerkt met doorlopende lijnen en bij de overstap naar groep 1 is er sprake van een “warme overdracht”.


Het trainingsprogramma van Algemene School Oost

De schitterende schooltuin van basisschool Oost, met veel verschillende biotopen wordt regelmatig ingezet om de lessen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Er wordt regelmatig buiten les gegeven en alles over de natuur wordt vanuit de praktijk geleerd, inclusief techniek, creatieve expressie en leren koken.

Het leren koken gebeurt veelal met de groenten die de kinderen zelf kweken in de moestuin van de school.

De school heeft alles in huis om alle kinderen, ook zij die sneller of langzamer zijn dan de rest, tegemoet te komen op hun eigen tempo. Systemen als Remedial teaching en KOEN (Kind Op Eigen Niveau) worden er toegepast, maar ook voor problemen als dyslexie en dyscalculie is er aandacht en begeleiding.

Verder krijgen kinderen extra begeleiding (tutoring) van leerlingen uit de hogere groepen en ook is er een vaste logopediste in huis. In de verrijkingsklas Eureka, krijgen kinderen uit groep 1 t/m 8 met een ontwikkelingsvoorsprong, of meer hoogbegaafde kinderen op verschillende dagdelen in de week onderwijs dat past bij hun niveau.

De school heeft verder een bibliotheek met leesconsulente om het leesgedrag van kinderen te verbeteren en biedt muziekonderwijs aan. De basisschool Oost houdt er een “Gezonde School” levenswijze op na gebaseerd op een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties ter bevordering van een gezonde levensstijl van kinderen.

Voor de “gezonde school” aanpak krijgen ouders zoveel mogelijk richtijnen over het type lunch en drinken die ze hun kind meegeven. Zo worden ze gestimuleerd om bijvoorbeeld zoveel mogelijk water of gezonde, zuivelhoudende dranken mee te geven.

De Kinderopvang

De Kinderopvang

Bij de Algemene School Oost wordt er gezorgd voor intensief contact tussen de voorschool, kinderopvang, peuterspeelplaats en de basisschool zelf. De school onderhoudt bijvoorbeeld een unieke samenwerking met kinderopvang Mamaloe, op grond van de visie van ABBO, waarbij ernaar gestreefd wordt om op alle scholen te komen tot kindcentra met een aanbod voor leerlingen van 0 tot en met 12 jaar oud.

Mamaloe

De thema’s, pedagogische en didactische aanpak van kinderopvang Mamaloe en School Oost zijn in dit kader op elkaar afgestemd. De kwaliteit van de opvang van Mamaloe is hoogwaardig en professioneel en kinderen voelen zich in deze warme huiselijke sfeer vertrouwd en veilig. Hier kunnen ze met andere kinderen spelenderwijs leren.

In hetzelfde kader van de richtlijnen van de ABBO heeft de school ook een samenwerking met EDUCTO. EDUCTO houdt zich bezig met het begeleiden van ouders bij het vinden van oplossingen voor leer- en ontwikkelingsproblemen van hun kinderen.

Het gaat in deze vooral om problemen als dyscalculie, dyslexie, taal/ spraak stoornissen en meer- of hoogbegaafdheid. In het licht daarvan hebben scholen die samenwerken met EDUCTO een ingerichte praktijkruimte beschikbaar.

Ook voor ouders van kinderen die niet op de desbetreffende school zitten, maar wel van de diensten van EDUCTO gebruik wensen te maken bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van deze ruimtes buiten de reguliere lesuren.

Dat is dus ook zo bij Algemene School Oost in Bergen op Zoom. Begeleiding van kinderen van de school zelf vind plaats tijdens lesuren, en betrokkenheid van de ouders daarbij is vanzelfsprekend en verplicht.