Facebook
Vanuit onze missie; wij gaan voor sfeer, samenwerking en resultaat zien we u als ouders echt als samenwerkingspartner. Wij zijn ervan overtuigd dat een grote ouderbetrokkenheid een positieve ontwikkeling heeft op uw kind. Wanneer ouders en school dezelfde taal spreken is dat voor kinderen fijn en duidelijk.
Door de onderwerpen in het menu links te lezen krijgt u een goed beeld hoe we daar invulling aan geven.

 
Hierbij de uitslag van de verkiezingen
MR Algemene School Oost
 
De nieuwe leden zijn:
 
Mevr. Yeliz Karar
Mevr. Natasja v.d. Linden
 
Wij wensen jullie veel succes bij de MR!!
Hartelijk dank voor het uitbrengen
van uw stem!