Facebook
Mijn verkeersplein

Op het schoolplein van de dependance is een prachtig verkeersplein aangelegd. Een echte rotonde, een kruispunt, een eenrichtingsweg, parkeervakken een gevaarlijk oversteekpunt en overal staan echte verkeersborden die je in de stad ook ziet staan. Op dit verkeersplein kun je alle verkeerssituaties oefenen en zo leer je veilig deelnemen aan het verkeer in de stad. Natuurlijk mag je ook gewoon lekker spelen op het verkeersplein als je nog klein bent als peuter of als je in groep 1 t/m 4 zit. In de hogere groepen ga je met je klasgenoten en leerkracht in de buurt alle verkeerssituaties bekijken. Zo krijg je verkeersles in echte situaties naast de lessen die je uit het boek doet.