Facebook
Mijn schoolactiviteiten

Op school Oost krijg je 'gewone' schoolvakken zoals taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie. Die vakken krijg je op elke school. Maar we doen ook een heleboel bijzondere activiteiten. Die bijzondere activiteiten zijn vooral leuk!. En zonder dat je het merkt, leer je er ook heel veel van.


 
 musicals Als je in groep 1 of 2 zit ga je met je klasgenootjes een musical instuderen. Je leert van de juf musicalliedjes en teksten. Je wordt prachtig aangekleed en geschminkt. Daarna mag je de musical 's middags opvoeren voor andere kinderen van de school. 's Avonds mag je dan de musical opvoeren voor papa, mama, opa of oma. Je mag zelf een aantal mensen uitnodigen. Ook als je in groep 4, groep 7 en groep 8 zit voer je weer een musical op.
kinderboekenweek Tijdens de landelijke kinderboekenweek, die 10 dagen duurt, doe je in de klas allerlei bijzondere activiteiten die te maken hebben met boeken en lezen. Zelfs als je (nog) niet zo'n leesfan bent, zijn deze lessen en opdrachten toch heel leuk! Op de dag dat de kinderboekweek begint heb je in de klas een heerlijk ontbijt. Je eet dan met elkaar 's morgens op school.
cultuurdag Eén keer per jaar heb je met alle kinderen van de hele school een cultuurdag. Deze dag heb je geen gewone lessen, maar doe je workshops. Speciale leraren komen naar school en leren je dans zoals; breakdance, zumba of hip hop. Het volgende jaar staat muziek centraal en maak je muziek op drums, vaten en tonnen of leer je een gospellied. Na de workshops presenteer je met je groep je dans, muziekstuk of andere resultaat aan andere groepen van de school.
sport- of speldag Met een aantal andere groepen ga je lekker sporten en doe je allerlei spelletjes. Dit doen we op de groene schoolpleinen en op het sportveld naast de school. Met een groepje klasgenootjes kies je steeds zelf welk spel je gaat doen. Je probeert dan je persoonlijke record of het record van een andere leerling te verbeteren.
schoolkoor Als je zingen leuk vindt kun je jezelf opgeven voor ons schoolkoor 'KrOost'. Dit kan vanaf groep 5. Twee juffen oefenen een keer per week met het koor. Je zingt samen allerlei leuke liedjes en een aantal keer per jaar geef je een optreden. Soms zelfs voor publiek buiten de school.