Facebook
 Welkom op de website van Brede School Oost

Brede school Oost onderscheidt zich van andere scholen in Bergen op Zoom en de  regio door op een bijzonder manier aandacht te schenken aan natuur- en milieu educatie. Onze basisschool vormt samen met haar samenwerkingspartners een volwaardige brede school in wijk Oost, met onderwijs en opvang onder één dak voor uw kind van 0 tot 12 jaar.
Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang worden verzorgd door Kinderopvang Mamaloe.
We bieden peuterspeelzaalwerk in samenwerking met Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom. Daarnaast is er peutergroep de Proeftuin. In peutergroep de Proeftuin wordt uitgegaan van het concept natuur en milieu.

Wij hanteren op Brede School Oost géén wachtlijsten! In overleg is plaatsing altijd mogelijk.

  De Inspectie van het Onderwijs heeft op 16 april jl. onze school bezocht en een onderzoek gedaan middels het nieuwe waarderingskader dat zij hanteren.
Wij zijn er trots op dat onze school op alle vlakken het hoogst mogelijke heeft gescoord. Graag verwijzen wij u naar het definitieve inspectierapport dat wij ontvingen.

Via deze link kunt u het definitieve Inspectierapport openen.