Facebook
Hoe blijf ik op de hoogte

Vanuit onze missie; sfeer, samenwerking en resultaat, willen we u zoveel mogelijk betrekken bij en op de hoogte houden van ons onderwijs aan uw kind(eren).

Uiteraard vindt u alle informatie op deze website. Wekelijks ontvangt u via email onze nieuwsbrief 'De Infoost'. Alle dagelijkse actuele nieuwtjes kunt u volgen via facebook en twitter.

Aan het begin van een nieuw schooljaar ontvangt u een ouderkalender en schoolgids. Hierin staat de gehele planning van activiteiten en alle informatie. Achterin de schoolgids is een overzicht van voornemens van het vorige schooljaar weergegeven met daarbij een evaluatie van de behaalde resultaten. Ook worden de voornemens voor het nieuwe schooljaar genoemd.
In een van de eerste schoolweken van ieder nieuw schooljaar is er in elke groep een algemene informatieavond. Dan kunt u kennis maken de leerkracht(en). Zij vertellen alles over het onderwijs in hun groep, melden afspraken en regeltjes, lichten onderwijsvernieuwingen toe, noemen de speciale activiteiten van dat schooljaar enz.. Een waardevolle avond waarbij we graag elke ouder verwelkomen.

We hebben ook een schooloost APP. Hierin staat de kalender, de wekelijkse infoost en de foto's.
Dit moet je doen om de app te downloaden:

DOWNLOAD HET BIJ PLAYSTORE
BASISONLINE (DE BOUWMEESTER GROEP)

DAARNA MOET U IN DE APP RECHTSBOVEN (HET TANDWIELTJE)
DE SCHOOLWEBSITE INVULLEN: WWW.SCHOOLOOST.NL

In oktober/november organiseren we gedurende twee weken kijkochtenden. Gedurende die twee weken is iedere ouder welkom om zo'n uur lang achter in de groep van zijn kind(eren) de reguliere lessen te volgen. We willen graag iedere ouder laten zien hoe we omgaan met de kinderen, hoe er les wordt gegeven, hoe de sfeer in de groep is. Een uniek moment waarop u onze school in bedrijf kunt ervaren.

Na elk rapport wordt u uitgenodigd voor een rapportgesprek. In 10 minuten worden de bijzonderheden besproken en is er tijd voor vragen. Indien nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Voor ouders van kinderen van groep 8 wordt er een uitgebreid adviesgesprek gehouden, voordat u op zoek gaat naar een voortgezet onderwijsschool.

Indien er los van deze vaste contactmogelijkheden bijzonderheden zijn neemt de groepsleerkracht direct initiatief om deze met u telefonisch te bespreken of een afspraak te maken voor een gesprek. Als ouder heeft u ook altijd de mogelijkheid om te bellen, 'gewoon binnen te lopen' of een afspraak te maken.

Los van zakelijke mededelingen naar elkaar, houden we het liefst zoveel mogelijk persoonlijk contact. Het gaat immers over uw kind(eren).


Elke klas heeft een eigen klasbord, waar de leerkracht regelmatig berichten plaats over het doen en laten in de klas.

U kunt de app downloaden bij:
Google Play
App Store
Microsoft
Bij de leerkracht kunt u de code krijgen om u aan te melden voor de groep van uw kind.