Facebook
Extra taalondersteuning voor mijn kind

Voor kinderen die naast de reguliere lessen extra ondersteuning voor taal en of lezen nodig hebben, is er de spraak- taalklas 'Bezige Bij'.

In de groepen 1 en 2 krijgen kinderen die dit nodig hebben zogenaamde tutoring. Uit iedere kleuterklas worden gedurende vaste dagdelen een aantal kinderen meegenomen naar het lokaal 'Bezige Bij'. Deze kinderen krijgen in een klein groepje taal- en woordenschatonderwijs. De lessen worden gegeven door een hierin gespecialiseerde leerkracht. Op het moment dat een gedeelte van de kinderen uit een kleuterklas tutoring krijgt in het taallokaal, kan de groepsleerkracht de rest van de groep taalonderwijs gegeven op het niveau dat die kinderen nodig hebben.

Zowel de kinderen met een taalachterstand als de kinderen die een gemiddeld of hoog taalniveau hebben krijgen op deze manier meerdere momenten in een schoolweek precies wat ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Alle kinderen uit de kleuterklas profiteren zo van deze opzet.