Facebook
Zo werken wij
 
Vanaf 2 tot en met 12 jaar werken we met doorlopende leerlijnen. Er is intensief contact tussen de voorschool, kinderopvang en peuterspeelzaal en het basisschool gedeelte binnen de Brede School. Voorafgaand aan de overstap naar groep 1 is er echt een 'warme overdracht'. Thema's en pedagogisch en didactische aanpak zijn op elkaar afgestemd. Spelenderwijs leren staat centraal in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Peuters en kleuters ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Spelend leren en ruimte voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling zijn daarbij erg belangrijk. Kinderen krijgen hiervoor op School Oost alle kansen. Met een goed peuter- en kleuter observatiesysteem kan de leerkracht alle deelfacetten van de ontwikkeling optimaal volgen en vastleggen. We weten zo precies wat een kind nog moet ontwikkelen voordat het klaar is om naar groep 3 te gaan.

 

Vanaf groep 3 tot en met 8 werken we methodes voor de verschillende vakgebieden. Deze methodes worden op groeps- of individueel niveau ingezet. Daarnaast bieden we lesstof aan met moderne ict middelen. Verder vinden we het erg belangrijk dat kinderen ontdekkend leren. Kinderen doen veelvuldig onderzoek. Werken met 'echte materialen' in plaats van iets bekijken in een boek of op een scherm. Ons natuur- en milieu onderwijs is uniek in Bergen op Zoom en de regio. Kinderen ontdekken vanaf 2 jaar hoe de natuur in elkaar zit. Overal op de schoolterreinen zijn biotopen voor planten en dieren aangelegd. Kinderen maken alle seizoenen gebruik van deze schooltuinen o.a. bij het biologieonderwijs. Ontdekkend leren kan ook binnen de verkeerslessen. Op het schoolplein van de dependance is hiervoor een volledige verkeerstuin opgezet. Ook bij vakken zoals geschiedenis en techniek wordt ontdekkend leren toegepast. Op de geschetste manier ontstaat er een gevarieerd aanbod en krijgen kinderen de gelegenheid om vanuit verschillende invalshoeken te leren en zich te ontwikkelen.