Facebook
Uw kind, onze zorg

In bijna elke klas zitten kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben op uiteenlopende gebieden zoals: taal, woordenschat, lezen, rekenen, gedrag en motoriek. Kinderen die langzamer of juist sneller leren dan hun leeftijdsgenootjes. We hebben expertise in huis voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken tot en met gespecialiseerd onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen en alle niveaus die daartussen zitten. Uit de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem van Cito kunnen we de vorderingen van individuele leerlingen en groepen vergelijken met die van het landelijke gemiddelde per leeftijd. Op school Oost wordt er een ruim pakket van extra zorg aangeboden.
Zo is er;
 
 
RT(remedial teaching) Een kind krijgt extra hulp op een voor haar/hem wat zwakker gebied, maar blijft op het normale klassenniveau werken.
 
KOEN (kind op eigen niveau) Een kind laat het gemiddelde klassenniveau voor een bepaald vak los en werkt op eigen niveau.
 
Dyslexie Op het gebied van dyslexie wordt de aanpak "CODE"gehanteerd, Checklist Onderkenning Dyslexieprotocol Edux. Daarnaast bieden we een eigen protocol aan. Kinderen met dyslexie mogen gebruik maken van extra faciliteiten tijdens lessen en toetsen. We bieden maatwerk.
 
Dyscalculie Bij dyscalculie volgen we de landelijke richtlijnen. We hebben expertise in huis. Kinderen met dyscalculie mogen gebruik maken van extra faciliteiten tijdens lessen en toetsen.
 
Tutoring In taal- en spraaklokaal "Bezige Bij" krijgen kleuters uit de groepen 1 en 2 extra taal- en woordenschatonderwijs.
 
Groepslogopedie Een logopediste komt wekelijks naar school om een klein deel van de leerlingen samen met hun ouders groepslogopedie te geven.
 
Verrijkingsklas Eureka! Kinderen uit groep 1 t/m 8 met een ontwikkelings-voorsprong, meer- of hoogbegaafde kinderen, krijgen in deze klas op verschillende dagdelen in de week het onderwijs toegespitst op hun niveau. Twee groepsleerkrachten die specialistische scholing hebben gevolgd bieden een speciaal lesprogramma aan met daarin o.a. Spaans of Chinees, filosofie, projectonderwijs, verrijkings- en verdiepingsstof. Er wordt gewerkt met doorlopende leerlijnen.