Facebook

Een eerste kennismaking;                                      Wilt u verdere informatie
                                                                             klik hier
om de schoolgids te downloaden

School Oost is een school………………………………
• met ongeveer 400 leerlingen die uit veel verschillende wijken van de stad komen.
• met een ruim onderwijsaanbod voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.
• met moderne methoden en middelen en een doordacht lesprogramma.
• met veel extra activiteiten waarmee we ons duidelijk onderscheiden.
• met goed onderhouden ruime gebouwen.
• met prachtig groene schoolpleinen die uitnodigen om te spelen.
• met een rijke klasinrichting in alle groepen.
• met vaste lestijden en een duidelijk vakantierooster.
• met betrokken leerkrachten die hoge eisen stellen aan hun onderwijs.


School Oost is een school………………………………
• waar een goede zorgstructuur is.
• waar duidelijke regels en afspraken zijn.
• waar veel aandacht is voor de sociaal/emotionele ontwikkeling van uw kind.
• waar pesten weinig voorkomt.
• waar ouders zonder afspraak altijd kunnen binnenlopen.
• waar een professioneel team verantwoording voelt voor alle kinderen.
• waar een grote groep ouders zich elk jaar inzet bij activiteiten.
• waar een vloeiende overgang is van groep 2 naar groep 3.
• waar Engels op hoog niveau wordt gegeven aan groep 1 t/m 8.
• waar kinderen drie keer een volledige musical opvoeren in hun schooltijd.


School Oost is een school………………………………
• die beschikt over dyslexie-en dyscalculiespecialisten.
• die beschikt over een aantal gedragsspecialisten.
• die goed inspeelt op verschillen tussen kinderen.
• die bewust keuzes maakt en niet met alle winden meewaait.
• die lesaanbod heeft voor hoogbegaafde kinderen.
• die geschoolde overblijfouders heeft.
• die kinderen op een bijzonder prettige manier laat overblijven.
• die voor een 'warme overdracht' zorgt van peuter naar kleuter.