Facebook
Onze partners binnen Brede School Oost

Onze samenwerkingspartners zijn;

 
Peuterspeelzaal ít Kwetternest: Een peuterspeelzaal van Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom waar peuters vanaf 2 jaar welkom zijn.
Kinderdagverblijf Ratjetoe: Kinderdagverblijf Ratjetoe is dagopvang voor 0 tot 4 jarigen.
BSO ít Wiebelhuis: Buitenschoolse opvang ít Wiebelhuis wordt tevens verzorgd door Stichting Mamaloe. Hier kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar terecht die voor- en na schooltijd opvang nodig hebben.
https://mamaloekinderopvang.nl
Peutergroep de Proeftuin: Peutergroep de Proeftuin is een speciale groep voor kinderen vanaf 2 jaar. In de Proeftuin wordt uitgegaan van het concept natuur en milieu. Zowel het lokaal als de tuin zijn ingericht om te ontdekken. De groep bestaat uit peuters van kdv Ratjetoe en peuters van psz ít Kwetternest. U kunt er dus voor kiezen om uw peuter enige dagdelen naar de Proeftuin te laten gaan.